Randemskogvel
alt for vellet!
>Login<
>Username< >Password<

>Not Registered<
>Forgot Password<

*>denotes required field<
>Newsletter<


Action:

 
 
 
Protokoll fra Årsmøtet i Randem Skog Vel, gjennomført 3.3.2021
Klikk her:
Protokoll2021.pdf [Adobe Acrobat PDF - 606.78 KB]
 
Regnskap for 2020:
Regnskap2020.pdf [Adobe Acrobat PDF - 254.74 KB]
 
 
 
Anleggsarbeider her i Randem Skog, oppstart oktober 2020
Informasjon fra COWI vedrørende anleggsarbeider på Høgda/Randem, med oppstart oktober 2020. Informasjonsskriv og plantegner mottatt i september2020.
 
[Adobe Acrobat PDF - 398.03 KB]
 
[Adobe Acrobat PDF - 922.34 KB]
 
 
Mus og rotteplage
Når det blir kaldt ute, vil småkryp og smågnagere inn. Rottene er blant de største, og er også blant dem som kan gjøre størst skade på boligen din.
 
 
 
 

1.   

 

Randem Skog Vel
Postboks 199
1541 Vestby
Epost: Randemskogvelstyre@hotmail.no