Randemskogvel
alt for vellet!
   Hjem      Kontakt
>Login<
>Username< >Password<

>Not Registered<
>Forgot Password<

*>denotes required field<
>Newsletter<


Action:

 

 
 
 
 


Randem Skog Vel
Post- og faktura adresse:
  Randemfaret 66
  1543 Vestby


Styret er lettest tilgjengelig via Facebook eller med e-post til randemskogvelstyre@hotmail.no 
 
Medlemer i styret for tiden, 2020

Leder: Hans Fredrik Wilhelmsen
 
Styremedlemmer:
Jacob Imsland, kasserer
Jonny Forsberg
Eskil Koldre
Anna Cathrine Stafford

Varamedlemmer:
Mona Larsen
Stian Berntsen

Valgkomite:
Mona Alice Ness
Hans Fredrik Wilhelmsen
Agnes Mejlænder
 

 
 
 
 
Kontakt til webadmin :
 
Jacob Imsland
Randem Skog Vel
Postboks 199
1541 Vestby
Epost: Randemskogvelstyre@hotmail.no