Historie


Randem har fått navnet sitt etter en av de eldste gårdene i kommunen: “Randum”. Den eldste skriftlige kilden vi har hvor Randum blir nevnt, er Oslo-biskop Eystein Aslakssons Rødebok. Boken ble skrevet mellom 1388 og 1401, og omhandlet diverse kirkelige inntekter og eiendomsforhold på Østlandet i middelalderen.

Glade gutter i oppoverbakken innerst i Randemfaret. (Foto: Morten Smith)

Men Randum har sannsynligvis mye eldre røtter enn som så. Navnet er sammensatt av gammelnorske ord for rand/kant og sted/hjem, altså “hjemmet ved kanten”. Det er nærliggende å tro at Randum ble sett i forhold til en annen gård i Vestby sentrum, som var hakket større og viktigere. Navn som er sammensatt med “hjem” regnes for å være blant de aller eldste gårdsnavnene, og derfor antar man at gården Randum ble ryddet omkring år 100, altså en gang i jernalderen!(1)

Navnet “Høgda” har ikke fullt så gamle røtter, og historien bak er sannsynligvis så enkel som man først kan gjette seg til. Det ble etterhvert litt bebyggelse “oppe på høgda” – og til slutt ble det bare hetende det. (2)

Slik så Randem og Høgda ut fra oven før den store utbyggingen på begynnelsen av 70-tallet (3). Det var ikke noe særlig med hus, men til gjengjeld svært mange trær! Navnet “Randem skog” passet med andre ord helt perfekt.

Men utpå 60-tallet ble det lagt diverse utbyggingsplaner, og skogen skulle vike plass for omfattende boligbygging. Den 24. juli 1964 kunne Akershus Amtstidende melde at Vestby ville vokse betydelig: 

(…) det går raskt med å komme i gang overalt, så det varer vel ikke lenge før byggene skyter opp. Asola Chokoladefabrikk skal ha 10 funksjonærboliger på tomter på Randem. Området omkring skibakken Randembrekka er regulert, slik at skibakken blir liggende i et friareal. Her er det mer eller mindre gått i gang med 17 helårsbygg, dvs. 10 er under bygging og resten skal bli ferdig i løpet av neste år. Og så er det Høgdafeltet med 25 tomter, hvorav 10 bygg er under oppførelse. Resten er det søkt om byggetillatelse for. (…) Når det gjelder Vestby stasjonsområde får OBOS ca. 800 mål av Randem skog og Krom skog å stelle med. Så alt i alt ser det ut til å kunne bli en ganske stor by av hele Vestby langs jernbanelinjen.

Planene ble etterhvert godkjent, og åtte år senere, den 29. september 1972, skrev Østlandets blad følgende:

Innflyttingen i Randem Skog starter til uken

Vestby kommune venter befolkningstilvekst i neste uke. Da starter nemlig innflyttingen i boligfeltet Randem Skog som ligger ca. 1 km nord for Vestby sentrum. Første byggetrinn av dette feltet er på det nærmeste ferdig. I første omgang skjer innflyttingen i 27 eneboliger i kjede finansiert av husbanken.

Innflyttingen i disse boligene vil foregå helt frem til juletider og da regner man også med at innflyttingen kan starte i 32 rekkehus. Første byggetrinn omfatter også 41 frittliggende eneboliger som er lagt ut til salg. Prisen på disse varierer fra 257.000–371.000 kroner.

Randemfaret 23F, desember 1973. Det var ikke mye skog igjen i hellingen opp mot Randemkroken, da Block Watne og Borregaard A.S. flathugde det aller meste i området. (Foto: Morten Smith)

Hele prosjektet var planlagt ferdig i 1974, og skulle omfatte 200 boligenheter. Vestby skulle dermed få 600 nye innbyggere nord for jernbanen. Det såkalte “Vestby-prosjektet” skulle bygges i et samarbeid mellom Block Watne og Borregaard A.S., finansiert gjennom Husbanken. Det var opprinnelig tegnet inn færre boliger på Randem enn det som til slutt ble bygget, men man så seg nødt til å øke boligtettheten litt for å få med seg Husbanken.(4)

November 1974. Nederste del av Randemfaret sett ovenfra. (Foto: Morten Smith)

2. februar 1973, kunne Follo Tidende melde om at den aller første innflytteren på feltet var på plass:

Første innflytter i feltet var Aud Melleby som fra sitt fødested Årdalstangen via Moss var kommet til Vestby og flyttet inn i Rekkehuset på tomt nr. 59, Randem Skog, Vestby.

– Helt supert å være der, bedyrer hun. Vi har plen, jeg har senteret. Fine skiløyper helt til Ås og Tveter.

Hvordan har det seg nå at Aud Melleby ble første innflytter på feltet? Jo, hun er gift med arbeidslederen. Nygift. Han heter Håkon. Og mens Håkon bygger hus jobber Aud i den kommunale tekniske etat. Hos kommuneingeniøren. Men etter endt arbeidstid er adresse for begge: tomt 59, Randem skog.

Senere samme år, den 3. desember, skrev Akershus Amtstidende at byggefeltet på Randem snart var fullført, og at “feltet ved Randem er på ca. 190 boliger, fordelt på eneboliger, rekkehus og kjedehus”. De rapporterte også fra prosessen rundt å finne veinavn til området:

Utbyggingen av Vestby har nødvendiggjort fastsettelse av flere veinavn, det ville ellers by på problemer å finne fram, det være seg bud eller besøkende. Ikke minst postvesenet og avisene setter stor pris på at veier får navn og villaer får husnummer. Veinavnkomitéen har kommet frem til en del forslag som den har oversendt formannskapet.

Nordlysveien (fortsettelse fra Høydafeltet og til tomt nr. 14-15). Venusveien (sydover fra Nordlysveien og rundt til tomt nr. 22-26). Orionveien (fra tomt nr. 54 til tomt 116, 119-122). Saturnveien (fra Orionveien til tomt nr. 89). Jupiterveien (fra Måneveien til tomt nr. 191).

Randem skog vel hadde foreslått følgende navn: Randemlia, Randemfaret, Randemsletta og Randemkroken. Komiteen mener det er riktig å holde fast ved tidligere vedtak om at området får veinavn fra himmellegemer og har derfor fremsatt foranstående forslag.

Det var til slutt velet som fikk viljen sin, ikke veinavnkomitéen, som førte til at vi i dag faktisk har noen lokalt forankrede veinavn i området.

Høgda velforening hadde også sine ønsker om veinavn, men som Moss Dagblad kunne berette 11. desember 1971, fikk de ikke gjennomslag for disse.

I april 1976 hadde husene blitt malt, og noen små trær hadde såvidt begynt å gro i skråningen mellom Randemlia og Randemfaret. Block Watne hugget det aller meste av trær da de startet byggingen, og planerte ut området med fyllmasser bestående av mye tung leirjord. Litt jordforbedring var derfor helt nødvendig hvis man ønsket plen og hage! (5)

(Foto: Morten Smith)
Ballplassen har blitt sprøytet så barna kan gå på skøyter i desember 1976
Sankthansbålene brenner i Randemfaret i 1980.
17. mai og full fest på ballplassen i 1982!
17.mai-toget er på vei! Året er 1984, og leilighetene på hjørnet der Måneveien går opp fra Randemfaret har ikke blitt bygget enda.

Kilder:

  1. Vestby bygdebok : gård og grend gjennom tidene
  2. Vestby historielag
  3. Flyfoto fra Vestby historielag
  4. Moss Dagblad, 2.10.1972
  5. Morten Smith